domingo, setembro 03, 2006

A INFANTA MARGARITA TERESA DE AUSTRIA AOS TRES ANOS

Diego Velazquez, circa 1654