terça-feira, setembro 05, 2006

A INFANTA MARGARITA TERESA DE AUSTRIA AOS 8 ANOS

Diego Velazquez, 1659